Kujawskie Centrum Kultury, powstałe w 1977 roku, jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury miasta Inowrocławia pod numerem 2 i posiada osobowość prawną. Do 5 grudnia 2009 roku placówka nosiła nazwę „Inowrocławski Dom Kultury”.
    Zgodnie ze statutem, celem Kujawskiego Centrum Kultury jest działanie na rzecz mieszkańców Inowrocławia w zakresie upowszechniania kultury poprzez przygotowanie różnych grup odbiorców do twórczego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym oraz realizację zadań w zakresie wychowania przez sztukę. Działalność merytoryczna Kujawskiego Centrum Kultury przejawia się w różnorodnych formach, obejmując edukację kulturalną oraz wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury, sprawowanie opieki nad zabytkami gromadzonymi w Centrum, upowszechnianie i promocję dziejów miasta i Kujaw oraz prezentację wybitnych postaci związanych z miastem i regionem. Ponadto KCK stwarza warunki dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego, aktywności kulturalnej i artystycznej, w tym amatorskiego ruchu artystycznego, a także aktywności hobbystycznej oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. Zakres działalności Centrum obejmuje również inicjowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnych form spędzania wolnego czasu, prezentację i promocję twórczości profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego, a także współpracę z innymi podmiotami w zakresie organizowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, patriotycznym i społecznym.
    Uczestnictwo w zajęciach, kołach zainteresowań i zespołach artystycznych stanowi doskonałą okazję do obcowania z kulturą, a także daje możliwość rozwijania talentów i zaspokajania własnych potrzeb estetycznych. Zespoły artystyczne, szczególnie dziecięce i młodzieżowe, działające przy Kujawskim Centrum Kultury, stanowią dobrą wizytówkę placówki i Inowrocławia, zapewniając oprawę artystyczną wielu imprez miejskich. Zespoły biorą również udział w przeglądach, konkursach i turniejach.
    Kujawskie Centrum Kultury ma w swojej administracji Teatr Miejski, znajdujący się przy placu Klasztornym 2 z salą teatralną na 371 miejsc (323 w sali głównej, 48 - na balkonie). W teatrze znajduje się 6 garderób dla artystów. Obiekt dysponuje profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i mechaniką sceny. KCK prowadzi także Galerię Miejską i Galerię „Tymczasem” (pl. Klasztorny 2), Salę Wystaw Czasowych (ul. Kasztelańska 22) oraz Galerię w Ratuszu (sala kominkowa w Ratuszu, ul. Roosevelta 36), w których odbywają się cykliczne wystawy twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych.
    Zadaniem Centrum jest prowadzenie sekcji i kół zainteresowań, edukacja kulturalna w różnych dziedzinach, prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych i innych przedsięwzięć artystycznych, a także organizacja, współorganizacja i koordynacja zdarzeń kulturalnych, artystycznych oraz patriotycznych i społecznych.
    W strukturze Kujawskiego Centrum Kultury działa Instytut Prymasa Józefa Glempa (budynek Teatru Miejskiego, pl. Klasztorny 2), oraz dwie stałe ekspozycje: Wystawa Solnictwa (budynek Teatru Miejskiego, pl. Klasztorny 2) i Wystawa Archeologiczna Askaukalis Inowrocław (ul. Kasztelańska 22). 
    W budynku przy ul. Kasztelańskiej działa również muzyczne studio nagrań wyposażone w sprzęt służący do rejestracji nagrań muzycznych i wokalnych, między innymi komputer ze specjalnym oprogramowaniem, konsoletę, głośniki, co pozwala na realizację wszystkich etapów procesu produkcji muzycznej - od nagrywania tzw. śladów do ostatecznego miksu i masteringu gotowej płyty CD. Celem działalności studia jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom utalentowanej muzycznie młodzieży: solistów, zespołów, instrumentalistów, umożliwianie dokonywania nagrań (tzw. demo) promujących ich aktywność i talent, a także stwarzanie możliwości konfrontacji z oceną specjalistów. Studio nagrań funkcjonuje w ramach jednej z sekcji KCK, a jego działalność jest adresowana przede wszystkim do młodzieży w wieku gimnazjalnym i nieco starszej.

KCK jest organizatorem i współorganizatorem takich imprez jak:
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych (przemarsz ulicami miasta, przesłuchania estradowe, musztra paradna, koncert nocny, koncert galowy),
- Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada”,
- Otwarty Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym,
- Ogólnopolski Festiwal Tańca dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących,
- Inowrocławska Gala Operowo-Operetkowa,
- Imieniny Inowrocławia,
- Spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o...”,
- Inowrocławskie Spotkania Artystyczne - Biesiada Poetycka, Musicorama, Plastikon,
- Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pokażemy, co umiemy",
- Koncert Wielkanocny,
- Dzień Dziecka - show muzyczno-taneczne, gry, zabawy i konkursy dla dzieci,
- Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic" (eliminacje powiatowe),
- Koncert w wykonaniu sekcji wokalnej KCK,
- Jarmark Kujawski,
- Przegląd Artystyczny Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna w Solankach",
- Inowrocławskie Lato Muzyczne (koncerty w muszli koncertowej w każdą niedzielę i święta od 1 maja do końca sierpnia),
- Festiwal Światła i Smaku,
- Festyn Rodzinny „Z gęsiną w tle”,
- Impreza plenerowa na Stadionie Miejskim w ramach Dni Inowrocławia,
- Mini Playback Show,
- Koncert Bożonarodzeniowy,
- Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
- Koncert Nadzwyczajny z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- Mistrzostwa Klubów Modelarskich i Szkół Modeli Latawców Płaskich,
- Inauguracja Szopki Kujawskiej,
- Sylwester pod gwiazdami,
- koncerty muzyczne,
- spektakle teatralne,
- wystawy plastyczne i fotograficzne,
- spotkania autorskie,
- warsztaty (recytatorskie, teatralne, wokalne),
- konkursy poetyckie i recytatorskie:
       - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
       - Turniej Słowa „Słowo źródłem inspiracji”,
       - Turniej Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy,
       - Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego.