Zajęcia rytmiki skierowane są do dzieci w wieku od 4 do 6 lat, które nie miały wcześniejszych kontaktów z muzyką i nie grają na żadnym instrumencie. Podstawowym założeniem sekcji jest umuzykalnienie i rozwój ruchowy dzieci, propagowanie tańca poprzez zabawę. Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości słuchowej, ekspresji ruchowej, pobudzenie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie umiejętności szybkiego reagowania na zmiany rytmu i tempa, a także współdziałania w grupie. Zajęcia twórczo aktywizują dzieci, stymulując ich prawidłowy rozwój emocjonalny, rozwijają pamięć, spostrzegawczość i umiejętność koncentracji, muzykalność i wrażliwość muzyczną, pobudzają dziecięcą wyobraźnię. Członkowie sekcji biorą udział w zabawach i ćwiczeniach rytmicznych, uczą się nowych piosenek i wierszyków. Zajęcia mają na celu umuzykalnienie, usprawnienie motoryki oraz włączenie dzieci w aktywny proces twórczy.

    Zajęcia prowadzone przez Halinę Tać odbywają się w poniedziałki i czwartki od godz. 16.30 w Niebieskiej Kamienicy KCK przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu.

 

czerwiec 2016

 

maj 2016