Kujawskie Centrum Kultury, powstałe w 1977 roku, jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury miasta Inowrocławia pod numerem 2 i posiada osobowość prawną. Do 5 grudnia 2009 roku placówka nosiła nazwę „Inowrocławski Dom Kultury”.
    Zgodnie ze statutem, celem Kujawskiego Centrum Kultury jest działanie na rzecz mieszkańców Inowrocławia w zakresie upowszechniania kultury poprzez przygotowanie różnych grup odbiorców do twórczego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym oraz realizację zadań w zakresie wychowania przez sztukę. Działalność merytoryczna Kujawskiego Centrum Kultury przejawia się w różnorodnych formach, obejmując edukację kulturalną oraz wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury, sprawowanie opieki nad zabytkami gromadzonymi w Centrum, upowszechnianie i promocję dziejów miasta i Kujaw oraz prezentację wybitnych postaci związanych z miastem i regionem. Ponadto KCK stwarza warunki dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego, aktywności kulturalnej i artystycznej, w tym amatorskiego ruchu artystycznego, a także aktywności hobbystycznej oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. Zakres działalności Centrum obejmuje również inicjowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnych form spędzania wolnego czasu, prezentację i promocję twórczości profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego, a także współpracę z innymi podmiotami w zakresie organizowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, patriotycznym i społecznym.
    Uczestnictwo w zajęciach, kołach zainteresowań i zespołach artystycznych stanowi doskonałą okazję do obcowania z kulturą, a także daje możliwość rozwijania talentów i zaspokajania własnych potrzeb estetycznych. Zespoły artystyczne, szczególnie dziecięce i młodzieżowe, działające przy Kujawskim Centrum Kultury, stanowią dobrą wizytówkę placówki i Inowrocławia, zapewniając oprawę artystyczną wielu imprez miejskich. Zespoły biorą również udział w przeglądach, konkursach i turniejach.
    Kujawskie Centrum Kultury ma w swojej administracji Teatr Miejski, znajdujący się przy placu Klasztornym 2 z salą teatralną na 372 miejsca (323 w sali głównej, 49 - na balkonie). W teatrze znajduje się 6 garderób dla artystów. Obiekt dysponuje profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i mechaniką sceny. KCK prowadzi także Galerię Miejską (pl. Klasztorny 2), w której odbywają się cykliczne wystawy twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych oraz Galerię TYMCZASEM (pl. Klasztorny 2).
    Zadaniem Centrum jest prowadzenie sekcji i kół zainteresowań, edukacja kulturalna w różnych dziedzinach, prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych i innych przedsięwzięć artystycznych, a także organizacja, współorganizacja i koordynacja zdarzeń kulturalnych, artystycznych oraz patriotycznych i społecznych.
    W strukturze Kujawskiego Centrum Kultury działa Instytut Prymasa Józefa Glempa (budynek Teatru Miejskiego, pl. Klasztorny 2) oraz dwie stałe ekspozycje: Stała Wystawa Solnictwa (budynek Teatru Miejskiego, pl. Klasztorny 2) i Ekspozycja Archeologiczna Askaukalis Inowrocław (ul. Kasztelańska 22). 
    W budynku przy ul. Kasztelańskiej działa również muzyczne studio nagrań wyposażone w sprzęt służący do rejestracji nagrań muzycznych i wokalnych, między innymi komputer ze specjalnym oprogramowaniem, konsoletę, głośniki, co pozwala na realizację wszystkich etapów procesu produkcji muzycznej - od nagrywania tzw. śladów do ostatecznego miksu i masteringu gotowej płyty CD. Celem działalności studia jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom utalentowanej muzycznie młodzieży: solistów, zespołów, instrumentalistów, umożliwianie dokonywania nagrań (tzw. demo) promujących ich aktywność i talent, a także stwarzanie możliwości konfrontacji z oceną specjalistów. Studio nagrań funkcjonuje w ramach jednej z sekcji KCK, a jego działalność jest adresowana przede wszystkim do młodzieży w wieku gimnazjalnym i nieco starszej.

KCK jest organizatorem i współorganizatorem m.in. takich imprez jak:

 

•  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
•  Imieniny Inowrocławia z gwiazdami,
•  Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada”,
•  Mistrzostwa Polski Federacji WADF w Tańcu Nowoczesnym, eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy,
•  Majówka na piątkę,
•  Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych (przemarsz ulicami miasta, przesłuchania estradowe, musztra paradna, koncert nocny, koncert galowy),
•  Inowrocławska Gala Operowo-Operetkowa,
•  Biesiada Poetycka,
•  Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pokażemy, co umiemy",
•  Dzień Dziecka,
•  Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Kurtyna w górę",
•  Koncert w wykonaniu sekcji wokalnej KCK,
•  Przegląd Artystyczny Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna w Solankach",
•  Inowrocławskie Lato Muzyczne (koncerty w muszli koncertowej w każdą niedzielę i święta od 1 maja do końca sierpnia),
•  ART-INO,
•  Festiwal Fireshow,
•  Blues Ino Festiwal,
•  Ino-Rock Festiwal,
•  INO-GĘŚ Festyn Rodzinny „Z gęsiną w tle”,
•  Impreza plenerowa na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w ramach Dni Inowrocławia (koncerty gwiazd polskiej estrady),
•  Plenerowe Kino Letnie,
•  Koncert Bożonarodzeniowy,
•  Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
•  Koncert Nadzwyczajny z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
•  Wigilijne Spotkanie Mieszkańców Inowrocławia,
•  Sylwester pod gwiazdami,
•  koncerty prezentujące artystów z niemal każdego gatunku muzycznego,
•  spektakle teatralne,
•  wystawy plastyczne i fotograficzne,
•  spotkania autorskie,
•  warsztaty (recytatorskie, teatralne, wokalne),
•  konkursy poetyckie i recytatorskie.