2020-09-26 spektakl "Rubinowe gody"

informacja 3

W nawiązaniu do obecnej sytuacji epidemicznej naszego kraju i w odniesieniu do wytycznych oraz obostrzeń nałożonych ze strony Ministerstwa Kultury – osoby uczestniczące w koncercie i w spotkaniu z Roksaną Węgiel dnia 17 lipca 2020 r. zobligowane są do posiadania ważnego, podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia. W/w wydrukowane oświadczenia należy przedłożyć Organizatorom przed wejściem na koncert. Prosimy pamiętać o tym, że oświadczenie o stanie zdrowia identyfikujemy z osobą uczestniczącą w koncercie, zatem przy zakupie kilku biletów na jedno nazwisko - oświadczenia podpisują osoby uczestniczące, a nie osoba, która zakupiła bilety. 

Ponadto prosimy pamiętać o podpisywaniu oświadczeń przez osobę dorosłą (rodzica lub opiekuna) w przypadku, gdy uczestnikiem koncertu i spotkania jest osoba niepełnoletnia. Oświadczenia, o których mowa powyżej będą weryfikowane przed wejściem na teren Teatru Letniego przez odpowiednie służby.

Zwracamy się z prośbą do uczestników koncertu i spotkania o zachowanie szczególnej ostrożności, bezpieczeństwa, porządku i stosowanie się do wytycznych oraz próśb i wskazówek kierowanych ze strony Organizatora w trakcie trwania koncertu i spotkania. Wobec powyższego, podczas przebywania na terenie Teatru Letniego, również w trakcie koncertu - należy mieć nałożoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.

Wzory oświadczeń znajdziecie Państwo poniżej. Prosimy o pobranie odpowiedniego wzoru i podpisanie go z wyodrębnieniem danych osobowych (imienia i nazwiska) kogo dotyczy. Ponadto każda osoba uczestnicząca w koncercie i spotkaniu akceptuje regulamin imprezy, z którym można zapoznać się pobierając plik z załącznika.

 

oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka.pdf

oświadczenie_o_stanie_zdrowia_osoby_dorosłej.pdf

regulamin_imprezy_koncert_roksany_węgiel.pdf