2020-01-25 Międzynarodowe widowisko 12 TENORÓW I ONA - PO RAZ PIERWSZY W POLSCE