W czwartek, 30 listopada 2017 roku w Galerii Miejskiej przy placu Klasztornym 2 w Inowrocławiu odbył się wernisaż Tomasza Sobeckiego zatytułowany MIASTA MIASTA. Przedmiotem wystawy są fotogramy Artysty prezentujące poszukiwania ekspresji fotograficznej w takich miastach jak: Sydney, Paryż, Wenecja, Chicago, Nowy Jork, Toruń, Hajdarabad, Casablanka i Warszawa.
    Wystawę można podziwiać do 22 grudnia br. od wtorku do piątku w godz. 12.00-18.00 oraz w sobotę w godz. 10.00-16.00.

    Wystawa została zrealizowana w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2017.

 

baner

 

Artysta o wystawie:
    Są miasta duże i niewielkie, piękne i bez szczególnego wyrazu, historyczne i nowoczesne, położone nad rzekami i w rozległym stepie, w górach lub nad brzegami oceanów, na mroźnych krańcach kuli ziemskiej i w gorących strefach klimatycznych, wielkie ośrodki przemysłowe i kameralne uzdrowiska. Wszystkie miasta są ciekawe jako twór człowieka!
    MIASTO jest fenomenem bardzo złożonym w wielu wymiarach: geograficznym, historycznym, kulturowym oraz socjologicznym. Każdy organizm miejski charakteryzuje się specyficzną dynamiką toczącą się w przestrzeni i czasie. Inna jest dynamika wydarzeń historycznych zachodzących na przestrzeni dziesiątków, setek, a nawet tysięcy lat jego istnienia, a inna życia codziennego dokonująca się w przestrzeni miasta. Autor stara się odnaleźć istotę miasta oraz uchwycić jego dynamikę, niepowtarzalny rytm.
    Prezentowana wystawa stanowi podsumowanie poszukiwań poznawczych i formalnych autora dotyczących tematu MIASTO począwszy od końca lat 80-tych XX wieku aż do chwili obecnej. Na prezentację składają się reprezentatywne fotogramy wybranych cykli fotograficznych zrealizowanych na przestrzeni wskazanego okresu czasu: „MIASTO” 1988 – 1992, „MIASTO – TORUŃ” 1992 – 2010, „MIASTA – INACZEJ” 2000 – 2005, „MIASTO – PARYŻ” 2005, „MIASTO – WARSZAWA” 2005 – 2012, „MIASTO – ASTANA” 2011, „MIASTO – CHICAGO” 2013, „ETIUDA – NOWY JORK” 2013, „WARSZAWA – MIASTO SUKCESU” 2014, „MAGICZNY TORUŃ” 2015, „DYNAMIKA MIASTA” 2017.
    W trakcie realizacji poszczególnych cykli fotograficznych autor nie ograniczał się do dokumentowania obrazami rejestrowanymi na kliszy lub elektronicznie poznawanych miast, ale konsekwentnie poszukiwał najbardziej ekspresyjnej w odniesieniu do tematu formy fotograficznej. Celem było skonstruowanie osobistego przekazu o poznawanych miastach, położonych na różnych kontynentach, w kontekście różnorodnych warunków geograficznych. Stąd też na wystawie są prezentowane fotogramy o bardzo różnym wyrazie plastycznym. Ta różnorodność stylów wynika zarówno z kontekstów historycznych i kulturowych poznawanych miast, jak też uwarunkowań dostępnych technologii czasu fotografowania. Fotogramy czarno-białe pochodzą z czasu końca PRLu i dobrze oddają marną kondycję polskich miast w tamtym okresie. Późniejsze prace były wykonywane w technice fotografii barwnej z ewoluującą metodą wykonywania powiększeń, począwszy od technologii barwnego papieru fotograficznego wywoływanego chemicznie, poprzez wydruki pigmentowe na podłożu PCV aż po najnowszą realizację obrazów fotograficznych w postaci bezpośredniego wydruku UV na podłożu przeźroczystym – plexi lub szkle.
    Mam nadzieję, że przedstawione prace zainspirują Państwa do przemyśleń na temat rodzinnego miasta, jego przyszłej wizji oraz Waszego udziału w przemianach, jakie w nim zachodzą.

 

Dr Tomasz Sobecki – urodzony w 1952 roku w Toruniu.

Liczne wystawy indywidualne zagranicą, w krajach europejskich:

Wielka Brytania (1983) – Liverpool, Coventry; Szwajcaria (1985) – Raperswil, Finlandia (1990) - Äänekoski, Hiszpania (2010) – Barcelona, Pampeluna,

oraz w Kazachstanie (2011) – Astana; USA – St. Louis (1991), Chicago (2013); Australii (2014) Sydney, Indiach (2015) – Hajdarabad,

a także udział w międzynarodowych wystawach zbiorowych sztuki polskiej w Belgii, Republice Federalnej Niemiec oraz w wystawie pokonkursowej w Japonii.

Reprezentant sztuki polskiej na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Sztuki RP na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Wenezueli - Caracas (1991).

Stypendia artystyczne:
1990 – stypendium artystyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Hiszpanii
1991 – 1993 stypendium artystyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej
2017 – stypendium artystyczne Funduszu Popierania Twórczości przy ZAiKS
2017 – stypendium artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W czerwcu 2013 broniąc pracę „IDEA PIRAMID” uzyskał stopień doktora sztuki w zakresie fotografii na Wydziale Operatorskim łódzkiej FILMÓWKI – PWSFTViT.

Dyrektor Artystyczny firm reklamowych
W latach 1991 – 2015 Agencja – Vi – oraz STUDiO’Vi specjalizujących się w realizacji wydawnictw promocyjnych: FOTOGRAFIA – GRAFIKA – WYDAWNICTWA.

Laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na kalendarze autorskie, w tym European Design Annual 1999.

Pomysłodawca i współorganizator (1996 – 2000) w ramach ZPAP PSU Konkursu Wydawnictw Reklamowych IDEA.

Przedstawiciel w Polsce 1997 – 1999 EUROPEAN DESIGN ANNUAL w ramach współpracy z konkursem IDEA. Inicjator i kurator międzynarodowej wystawy EDA w galerii WOZOWNIA w Toruniu.

Najbardziej znane cykle fotograficzne:
„MODLITWA W GOTYCKIEJ KATEDRZE” 1981, „GOTYK - KSZTAŁT I ŚWIATŁO” 1985,
„KRUCYFIKS” 1983/2010, „PERSPEKTYWA” 1987/2008, „KSZTAŁT ŚWIATŁA” 1991, „MIASTO” 1992, „KOLOR WIATRU” 1996.

Dialog fotografik – malarz: „TWARZ – na przekór Witkacemu” z udziałem Franciszka Starowieyskiego polegający na zgłębianiu relacji portret – autoportret 2002.
„MIASTA - INACZEJ” 2005, „SZALONE LOKOMOTYWY” 2006,
„IDEA PIRAMID” 2002/2012, „WARSZAWA – MIASTO SUKCESU” 2014,
„MAGICZNY TORUŃ” 2007/2015, „DYNAMIKA MIASTA” 2015/2017.

W roku 2009 założył i prowadził w Toruniu galerię etiud pod nazwą GALERiA’Vi.

Udział w Polsce i zagranicą w sympozjach fotografików i projektantów, jak również wystąpienia w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach akademickich.

Publikacje w wydawnictwach naukowych, prasie artystycznej i codziennej oraz w albumach.

Prace w zbiorach publicznych: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

Prowadzi w różnych okresach i zakresie zajęcia z fotografii ze studentami na uniwersytetach: w Toruniu, Łodzi – również w języku angielskim, i w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Akademii Fotografii, a także jako visiting professor na Wydziale Designu Indian Institute of Technology w Hajdarabadzie. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

 

WWW.FACEBOOK.COM/TOMASZ.SOBECKI

WWW.TOMASZ-SOBECKI.PL

 

plakat